Aquatic Drones Oplossingen

De huidige uitdagingen op het gebied van water-, rivier-, haven-, nearshore- en zeemonitoring voor onderhoud zijn complex en vragen om een multidisciplinaire aanpak. Wij ontwikkelen duurzame oplossingen in samenwerking met onze klanten en leveranciers, onderzoeksinstituten, toonaangevende experts en andere technische vernieuwers We houden ook rekening met de bredere ecologische en ethische context van waar onze technologie wordt gebruikt. Op deze manier streven we naar een evenwicht tussen economische en milieudoelstellingen. We zetten ons in om het beste voor menselijke vooruitgang te realiseren: slim, veilig, kosteneffectief en duurzaam.

Autonomous Surface Vessel

Onze Autonomous Surface Vessels (ASV’s) zijn maritieme robots die gegevens verzamelen met een breed scala aan sensoren voor efficiënte onderzoeksactiviteiten. De robuuste en veelzijdige schepen hebben een autonoom besturingssysteem met objectdetectie en -vermijding, systeemgezondheidsbewaking en redundante systemen. Ze kunnen data verzamelen, analyseren en interpreteren, wat tegelijkertijd onze voorspellende datamodellen faciliteert. Onze schepen bieden een schone, veilige, gemakkelijke en kosteneffectieve oplossing.

Predicitive Data Model

Autoriteiten en bedrijven die mariene assets beheren en onderhouden, hebben gegevens nodig om dit onderhoud te plannen. Doeltreffende ASV-onderzoeken in combinatie met onze voorspellende onderhoudsmodellen kunnen u helpen bij het effectiever plannen van baggerwerkzaamheden, reparaties en verbeteringen van de waterkwaliteit. De modellen voorspellen het tempo en de locatie van de verslechtering van deze assets. Hierdoor kunt u zowel de kosten als de ecologische voetafdruk van onderhoudswerkzaamheden verminderen.

De uitdagingen van onze klanten

Er is grote behoefte aan onderhoudsdata bij waterschappen en industrieën, maar de kosten om deze te verkrijgen zijn hoog.

Het is onpraktisch en erg duur om een bemande boot te huren en de meeste toepassingsgebieden meerdere gegevensverzamelingen vereisen. 

Waterschappen en bedrijven hebben niet altijd volledig inzicht in de effecten van onderhoudswerkzaamheden en achterliggende oorzaken.

Wilt u meer informatie, een brochure ontvangen of een demo boeken?

Vul het onderstaande formulier in of stuur ons een e-mail

Contact Formulier