Evenementen

Dec 2021

Basintesten bij MARIN
We zullen een schaalmodel van de Phoenix 5 onderwerpen aan ruwe zeetesten bij de faciliteiten van MARIN, een hydrodynamisch en nautisch onderzoeksinstituut met een aantal testbassins.
Lees meer

Nov 2021

Phoenix 5: Phoenix 5: demonstraties aan klantent
We hebben een drukke periode voor de boeg, met een aantal demonstratieprojecten en onderzoeken. Het gure Nederlandse winterweer zal de Phoenix zeker op de proef stellen!
Lees meer

Nov 2021

Noordzee proeven
Samen met TNO en Boskalis gaan we een aantal onderzoeken doen in een gebied voor de kust van Scheveningen ter ondersteuning van operaties met onderzeese kabels voor offshore windparken.
Lees meer

Nov 2021

Voortzetting onderzoeksprogramma IJssel
De meetwerkzaamheden op de IJssel worden verlengd. Onze Phoenix gaat meer onderzoeken doen in het gebied waar het nieuwe type kribben is aangelegd..
Lees meer

Oct 2021

Subsidie voor onderzoek naar autonome watermetingen
Samen met onze partners hebben wij subsidie gekregen voor onderzoek naar autonome watermetingen in het Zeeuwse Water met onze Phoenix 5.
Lees meer

Oct 2021

Phoenix 5: natte test
We testen onze Phoenix 5 grondig in verschillende omstandigheden. Speciale aandacht gaat uit naar bereik, uithoudingsvermogen, topsnelheid, wendbaarheid, lancering en berging, datacommunicatie, hydrografische en landmeetkundige operaties. Meerdere scenario’s voor autonomie en objectvermijding zullen worden getest.

Jul 2021

Eerste productiemodel van de Phoenix 5-serie voltooid
We have finished building our first production series We zijn klaar met het bouwen van onze eerste productieserie P5! De ‘droge’ tests zijn allemaal succesvol afgerond en we maken ons nu op voor de ‘natte’ tests. De ‘droge’ tests zijn allemaal succesvol afgerond en we maken ons nu op voor de ‘natte’ tests.

Apr 2021

Demonstratie autonome bediening
Voor een aantal (potentiële) klanten en partners hebben wij een succesvolle demonstratie gegeven van de autonome werking van onze preproductie Phoenix. Bekijk de video en lees meer op www.smashnederland.nl
Bekijk de video en lees meer

Apr 2021

Update onderzoeksprogramma IJssel (okt 2019 – feb 2021)
Voor dit project hebben we inmiddels ruim vijftien onderzoeken van twee trajecten van de IJssel gedaan. De Phoenix deed het geweldig, ondanks de soms uitdagende omgeving. Naast het inmeten van de morfologie van de rivierbedding hebben we ook de kribben en erosiecontroleschermen onderzocht, met behulp van sonar onder water en video en Lidar boven water. Vanwege de stabiliteit van ons schip waren de gegevens van hoge kwaliteit en hadden ze weinig nabewerking nodig voordat we ze aan onderzoeksinstituut Deltares overhandigden voor analyse.

Sep 2020

De bouw van de Phoenix 5 is begonnen
De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met het analyseren van de resultaten van de uitgebreide tests van de preproductieversie. Als gevolg hiervan hebben we besloten om een aantal systemen te upgraden, waaronder de motoren en batterijen. Ook de romp is verfijnd. We werken nu hard aan het definitieve ontwerp van de productieversie van de Phoenix. We werken nu hard aan het definitieve ontwerp van de productieversie van de Phoenix. Dit wordt Phoenix 5 genoemd, omdat het een lengte heeft van 5 meter.

Oct 2019

Onderzoeksprogramma IJssel (okt 2019 – feb 2021)
Rijkswaterstaat (RWS, een operationele afdeling van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) is verantwoordelijk voor de kribben langs de grote rivieren in Nederland. Dit is een soort krib voor erosiebestrijding. RWS is een proefproject gestart op de IJssel met een innovatief type flexibele en semipermeabele kribbe die belooft kosten te besparen, milieuwinst te brengen en beter bestand te zijn tegen impact door schepen. De werken worden uitgevoerd door internationaal bouwbedrijf BAM en baggerbedrijf Van den Herik en het project wordt gemonitord door onderzoeksinstituut Deltares.

Aug 2019

Test van de pre-productieversie van Phoenix
De Phoenix is grondig getest met goedkeuring van de Nederlandse toezichthouder. Dit ter voorbereiding van het onderzoeksprogramma op de IJssel voor de komende 18 maanden. Rijkswaterstaat (RWS, een operationele afdeling van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) is opdrachtgever van dit omvangrijke meetprogramma.

Jul 2019

IIntegratie en kalibratie van meetsystemen op de pre-productieversie van Phoenixn
We hebben de meetsystemen geïntegreerd. Multibeam echolood, LiDAR en camera’s. De fotometrische kalibratie is uitgevoerd door Geovisie, waarbij alle meetsensoren zijn uitgelijnd met de bewegingssensor en RTK/GNSS voor een nauwkeurigheid tot 2 cm. .

Mar 2019

Nieuwe Phoenix-preproductieversie in aanbouw
We bouwen een nieuwe Phoenix! We hebben veel geleerd van de operaties die zijn uitgevoerd met het eerste prototype, een catamaran, gebouwd en ingezet vanaf 2017. Het heeft met succes enquêtes afgerond voor klanten zoals Rijkswaterstaat (een operationele afdeling van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), het Havenbedrijf van Rotterdam en een Nederlands waterschap.