Voortzetting onderzoeksprogramma IJssel

We hebben het contract getekend om de meetwerkzaamheden op de rivier de IJssel te verlengen. Onze Phoenix gaat meer onderzoeken doen in het gebied waar de kribbesvan het nieuwe type zijn aangelegd.ore surveys in the area where the We werken net als voorheen samen met Rijkswaterstaat, bouwbedrijf BAM, baggerbedrijf Van den Herik en onderzoeksinstituut Deltares. Het onderzoeksprogramma kan ook worden uitgebreid naar andere rivieren.