Onderzoeksprogramma IJssel

Rijkswaterstaat (RWS, een operationele afdeling van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) is verantwoordelijk voor de kribbenlangs de grote rivieren in Nederland. Dit is een soort krib voor erosiebestrijding. RWS is een proefproject gestart op de IJssel met een innovatief type flexibele en semipermeabele kribbe die belooft kosten te besparen, milieuwinst te brengen en beter bestand te zijn tegen impact door schepen De werken worden uitgevoerd door internationaal bouwbedrijf BAM en baggerbedrijf Van den Herik en het project wordt gemonitord door onderzoeksinstituut Deltares.

We zullen onze onlangs voltooide preproductieversie van Phoenix gebruiken om deze uitdagende rivier met regelmatige tussenpozen te onderzoeken en de morfologie van de rivierbedding gedurende 18 maanden te volgen. Dit is een uitstekende gelegenheid om het te testen in verschillende weersomstandigheden, bij sterke stroming en in aanwezigheid van andere scheepvaart.

Update: februari 2021

Voor dit project hebben we inmiddels ruim vijftien onderzoeken van twee trajecten van de IJssel gedaan. De Phoenix deed het geweldig, ondanks de soms uitdagende omgeving. Naast het inmeten van de morfologie van de rivierbedding hebben we ook de the kribben en erosiecontroleschermen onderzocht, met behulp van sonar onder water en video en Lidar boven water. Vanwege de stabiliteit van ons schip waren de gegevens van hoge kwaliteit en hadden ze weinig nabewerking nodig voordat we ze aan onderzoeksinstituut Deltares overhandigden voor analyse.

Tijdens sommige onderzoeken navigeerde de Phoenix autonoom met behulp van radar en AIS, anticiperend op de bewegingen van andere schepen. Natuurlijk stonden we paraat om handmatig in te grijpen, maar dit was nooit nodig. Het hele project was een uitstekende demonstratie van de veelzijdigheid en betrouwbaarheid van ons product. Het leverde ook input voor de regelgeving die de Nederlandse autoriteiten ontwikkelen voor autonome schepen.