Predictive Data Model

Autoriteiten en bedrijven die mariene assets beheren en onderhouden, hebben gegevens nodig om dit onderhoud te plannen. Inzet van Autonomous Surface Vessel in combinatie met onze voorspellende onderhoudsmodellen kunnen u helpen bij het effectiever plannen van baggerwerkzaamheden, reparaties en verbeteringen van de waterkwaliteit. De modellen voorspellen het tempo en de locatie van de verslechtering van deze assets. Hierdoor kunt u zowel de kosten als de ecologische voetafdruk van onderhoudswerkzaamheden verminderen.

Ons Predictive Data Model helpt u met:

 • Bepalen van de optimale meetintervallen en de benodigde gegevens
 • Een dashboard met realtime gegevens
 • Leveren van datapijplijnen voor analyses en prognoses

"Wij leveren gegevensverwerking- en voorspellende onderhoudsmodellen die bij de werkprocessen en software van onze klanten aansluiten. Meer data, minder kosten, lagere CO2 voetafdruk en effectiever onderhoud."

Toepassingen

 • Onderhoudsstatus van waterbeheer in waterwegen, havens en zee bewaken
 • Waterdiepte voorspellen (bathymetrie)
 • Bewaken en voorspellend onderhoud van kademuren, dammen, sluizen en andere watergerelateerde assets
 • Bewaken en voorspellen van waterkwaliteit en ecologie
 • Verklarende modellen over wat uw assets verslechtert en het tempo daarvan
 • Verklarende modellen die de effectiviteit van uw bagger- of suppletiewerkzaamheden op uw waterwegen meten
 • Databeheer, datawarehousing en dashboarding web- en mobiele applicaties
 • Uw activiteiten innoveren door gegevens op één plek te verzamelen

De uitdaging

Waterbeheer is een uitdaging. Het water staat nooit stil, net als de status van de assets. Kademuren, sluizen en andere assets moeten volledig onder uw controle zijn, net als baggerwerkzaamheden en het beschermen van de waterkwaliteit zodat kostbare operaties betaalbaar kunnen worden beheerd door te weten wanneer en hoe ze goed moeten worden onderhouden. Met de juiste inzichten voorkomt u dat u kostbare tijd aan onnodige operaties besteedt en kunt u juist meerdere interventies combineren in een strategische planning.

We willen u data-inzichten bieden die de impact van de operaties meten of die adviseren over wat het juiste moment is om in te grijpen. We hebben ook de kennis om IT-infrastructuur, live dashboards, webapplicaties en pushberichten te creëren om uw activiteiten te stroomlijnen. Zo zijn uw gegevens veilig toegankelijk en beschikbaar voor alle mogelijke gebruikers.

Wilt u meer informatie over ons Predictive Data Model?