Waterdrone scant bodem De Keen

Waterschap Hollandse Delta baggert De Keen in Strijen. Het grootste deel ten zuiden van de bebouwde kom van Strijen is gebaggerd in fase 1. Fase 2 start nu voor het resterende deel van de Keen. Heemraad Lies Struik en wethouder Wilco van Tilborg van gemeente Strijen zetten deze fase in gang door de inzet van de waterdrone.

Deze waterdrone, ook wel aquatic drone genoemd, brengt de waterbodem nader in beeld. Eerder onderzoek naar de waterbodem en bagger in dit deel van de Keen heeft aangetoond dat er ondefinieerbare objecten in de bagger liggen. Niet duidelijk is echter of dit bijvoorbeeld fietsen of koelkasten zijn of explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Heemraad Struik: “De waterdrone biedt ons de mogelijkheid om in de bagger te kijken. Door de 3D-beelden die gemaakt worden, kunnen we beter zien wat er inzit. Daar zullen we onze werkmethode op aanpassen. Voordeel van deze onderzoeksmethode is ook de snelheid dat de resultaten en analyses bekend zijn.” Wethouder Van Tilborg vult aan: “Het waterschap kiest voor een waardevolle, innovatieve en veilige manier om meer zekerheid te krijgen over die ondefinieerbare objecten. Dat vinden wij een goede ontwikkeling.”

Hollandse Delta werkt hiervoor samen met Aquatic Drones BV. Een aquatic drone is een onbemand vaartuig met vele sensoren aan boord. De onbemande inspectie wordt uitgevoerd onder monitoring van iemand aan de wal. De data die verzameld wordt kan automatisch geanalyseerd, geïnterpreteerd en gebruikt worden, zodat de beste baggermethode in gezet kan worden.

Lees artikel